Tullregler

Tullregler - USA

Om du tänker ta med dig presenter till någon du känner i New York eller har för avsikt att shoppa under din vistelse där och ta med dig inköpen hem, så är det viktigt att känna till vad som gäller vid in- och utförsel av varor både USA och Sverige. 

När du anländer till USA

Den amerikanska tullen utför rutinmässigt inspektioner av incheckat bagage, vilket innebär att din väska kan komma att öppnas för kontroll. Är den låst kommer tulltjänstemannen helt sonika att bryta upp den. Undvik därför att låsa din resväska eller använd ett så kallat TSA-lås. Ett TSA-lås är speciellt utformat för att säkerhetspersonalen ska kunna öppna det utan att skada väskan. 

Detta får du tullfritt föra in i USA:

 • 1 liter alkohol (om du fyllt 21 år)
 • 200 cigaretter och 100 cigarrer (dock ej Kubanska)
 • Gåvor och liknande varor till ett sammanlagt värde av 100 USD
 • Upp till 10 000 USD i kontanter. Hit räknas, förutom sedlar och mynt, även resecheckar, postanvisningar, aktier, obligationer och andra värdepapper. (Införsel av högre summor måste rapporteras skriftligen vid inresa. Formulär kan laddas ner från U.S. Customs and Border Protection Agencys webbplats, cbp.gov.) 


Detta får du INTE föra in i USA:

 • Livsmedel - primärt köttprodukter, frukt och grönsaker
 • Narkotika
 • Utrotningshotade växter och djur, samt produkter som härrör från dessa, exempelvis pälsar och elfenben.
 • Vapen och ammunition
 • Varumärkesförfalskningar, såsom väskor, klockor och kläder
 • Pornografi
 • Kemikalier och pyroteknik
Läkemedel, sprutor och kanyler bör förvaras i originalförpackning och måste åtföljas av recept eller läkarintyg som styrker att de endast är för personligt bruk.

När du lämnar USA

Av förklarliga skäl är de amerikanska reglerna för utförsel av varor inte fullt lika strikta som de som reglerar vad du får ta med dig in i landet. Det finns emellertid vissa saker som är strikt förbjudna eller som kräver specialtillstånd. Tänk också på att anpassa det du tar med dig efter hur mycket du får föra in i Sverige.

Detta får du ta med dig från USA:

 • Valfri mängd alkohol, tobak och andra tillåtna varor (18-årsgräns för tobak, 21 för alkohol)
 • Upp till 10 000 USD i kontanter eller värdepapper (Högre summor måste deklareras skriftligen vid utresa.). 


Detta får du INTE föra ut ur USA:

 • Narkotiska preparat
 • Absint (alkoholstark spritdryck)
 • Biologiska material, såsom bakterier, svampsporer eller virus (specialtillstånd krävs för forskningssyften)
 • Historiska kulturföremål (specialtillstånd krävs)
 • Utrotningshotade växter och djur, samt produkter som härrör från dessa, exempelvis pälsar och elfenben.
 • Varumärkesförfalskningar
Mer information om amerikanska tullregler hittar du på http://united-states.visahq.com/customs/

När du kommer hem till Sverige igen

Om inresan till Sverige sker med flyg får du tull- och skattefritt ta med dig varor till ett värde av 4 300 kronor, samt en summa motsvarande maximalt 10 000 EUR i kontanter. Hit räknas, förutom sedlar och mynt, även resecheckar, postanvisningar, aktier, obligationer och andra värdepapper. (Införsel av högre summor måste anmälas till Tullverket.) 

Du får även fritt ta in: 

 • 1 liter sprit, alternativt 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)
 • 4 liter vin
 • 16 liter öl

Samt ett av följande alternativ (eller en proportionell blandning av dessa):

 • 200 cigaretter
 • 100 cigariller
 • 50 cigarrer
 • 250 gram röktobak
Vapen, ammunition, djur och växter, samt vissa receptbelagda läkemedel, sprutor och kanyler kräver särskilt importtillstånd och/eller läkarintyg.

För mer information, besök www.tullverket.se 

Kommentarer

Fyll i fälten nedan för att kommentera. Kommentarer kan ta upp till 48 timmar att bli godkända.


Administratör

Bli den första att kommentera den här artikeln.