Elektricitet

amerikanskt eluttag

De amerikanska eluttagen och kontakterna ser annorlunda ut än de vi är vana vid här hemma i Sverige. Istället för två runda pinnar har kontakterna två platta metallpinnar med hål längst ut - och ibland även en jordningssprint. Hålen i stickproppens pinnar ska haka fast i spärrar inne i eluttaget för att förhindra att kontakten åker ur. Denna skillnad innebär att du behöver en adapter för att kunna använda din svenska hårfön eller andra europeiska elapparater på hotellrummet i New York. Smidiga reseadaptrar finns att köpa i de flesta butiker som säljer elartiklar. 

Viktigt att veta är dock att en adapter endast anpassar själva kontakten till uttaget - den kan inte omvandla strömstyrkan. Standardspänningen i svenska eluttag är 230 volt - 50 Hz, men i det amerikanska elnätet används en spänning på 120 volt - 60 Hz. Beroende på vilken typ av utrustning du ska använda kan du därför även behöva en strömkonverterare eller transformator. En konverterare är billigare i inköp, men kan bara användas under kortare perioder (maximalt 1-2 timmar) med "rena" elektriska apparater, som t ex hårfönar och rakapparater med ojordade kontakter. En transformator kostar lite mer, men kan användas under längre tid och rekommenderas främst till elektroniska produkter, d v s apparater som har någon typ av datachip, som exempelvis datorer eller DVD-spelare. 

För de flesta reseanpassade apparater räcker det med en adapter, men kontrollera alltid vad som står på produkten. Oftast anges ett intervall såsom 110-240V, vilket innebär att apparaten kan användas i alla nät inom de intervallerna. Står det däremot endast 230V angivet behöver du troligtvis ha en omvandlare för att kunna använda apparaten i det amerikanska elnätet. Tänk också på att det omvända gäller om du har för avsikt att köpa med dig amerikanska elprodukter hem till Sverige. 

Varning!

Till skillnad från våra petsäkra svenska eluttag är de amerikanska uttagen en säkerhetsmässig mardröm. Uttagen är inte nedsänkta, utan ligger i samma nivå som väggen, och endast en bråkdel är av uttagen jordade. Kontakternas metallpinnar saknar dessutom plastskydd närmast kontaktbasen, vilket gör att risken är stor att bli elektrifierad om man råkar komma åt metallpinnarna medan stickproppen fortfarande har kontakt med uttaget. Var därför extra försiktig när du drar ur en kontakt och håll gärna ett extra öga på barnen om de använder elektriska prylar. 

Kommentarer

Fyll i fälten nedan för att kommentera. Kommentarer kan ta upp till 48 timmar att bli godkända.


Administratör

Bli den första att kommentera den här artikeln.