Historia

I över 11 000 år hade olika indianstammar bebott området som sedermera kom att bli New York. Italienaren Giovanni Da Verrazzano blev den förste européen att upptäckta kuststräckan år 1524, medan han letade efter en ny handelsväg till Asien på uppdrag av den franske kungen. Men det var först i början av 1600-talet som Europa verkligen fick upp ögonen för området. Engelsmannen Henry Hudson hade blivit utsänd av det Nederländska Västindiska Kompaniet för att finna en smidigare handelsrutt till Ostindien. Men när han stötte på de bördiga öarna och såg den vackra floden med sin naturliga hamn, framförde han snabbt nyheten till sina uppdragsgivare och döpte Hudsonfloden efter sig själv. 

På 1620-talet anlände de första holländarna till området med kapten Cornelis May i spetsen och namngav bosättningen "New Amsterdam". 1626 köpte också Västindiska Kompaniet ön Manhattan från Lenapeindianerna för varor till ett dåtida värde av ca 24 dollar. Holländarna levde väl i New Amster...

Visa hela texten

New Yorks födelse

När den förste europén landsteg vid det som idag utgör New York City hade olika indianstammar bebott området i över 10 000 år. Italienaren Giovanni Da Verrazzano upptäckte platsen redan 1524 under en av sina expeditioner, men det va...

Kampen om New York

New York hade varit en brittisk koloni i drygt 100 år när Storbritannien 1765 plötsligt bestämde sig för att börja beskatta de amerikanska kolonisterna för att finansiera sina trupper. Kungariket mötte hårt motstånd från amerikan...

The Great Fires of New York

New York City har drabbats av två katastrofala bränder - första gången strax efter att britterna ockuperat staden under amerikanska frihetskriget 1776 och igen 1835. Båda bränderna förändrade stadsbilden radikalt och fick konsekvens...

Den europeiska immigrationen

I mitten av 1800-talet var det hårda tider i stora delar av Europa och på andra sidan Atlanten hägrade Amerika, det förlovade landet - här fanns mark, arbeten och drömmar för alla som kunde ta sig hit. Den första vågen av immigrant...

The New York City Draft Riots

Slavarnas frigörelseDen 22 september 1862, mitt under det pågående inbördeskriget, presenterade Abraham Lincoln the Emancipation Proclamation, som innebar att samtliga slavar i de sydstater som fortfarande stod emot Unionen skulle befri...

Den 11 september 2001

Tisdagen den 11 september 2001 började som vilken hektisk vardag som helst i New York City, men skulle snart förvandlas till den värsta dagen i stadens - och USAs - historia. Runt 17 400 personer hade precis påbörjat sin arbetsdag i Wo...